�?adowanie....


Strona Główna

Uroczystość intronizacji - wprowadzenia RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II odbyła się we środę 15 października. O godz. 17.15 sprawowana była Msza św. z intronizacją relikwii a potem podczas różańca nastąpił obrzęd ucałowania relikwii św. Jana Pawła II. Gościem był brat Marian Markiewicz, który zawoził kard. Karola Wojtyłę na konklawe w 1978 roku.

Natomiast uroczysta intronizacja RELIKWII BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI odbędzie się w niedzielę 19 października na sumie.

W ramach obchodów papieskich odbędzie się także 22 października czuwanie ogólnopolskie jako dziękczynienie za kanonizację naszego rodaka przeprowadzone przez zrzeszenie Banków Spółdzielczych.

Zapraszamy serdecznie na te uroczystości.

 

Z okazji Dnia św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia składamy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i pozostałemu personelowi medycznemu serdeczne życzenia łask Bożych, sił, cierpliwości wobec pacjentów ...

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy nauczycielom i pracownikom wszystkich naszych szkół serdeczne życzenia łask Bożych, sił, cierpliwości i wiernego trwania na posterunku służby, która powszechnie jest uważana i określana jako ars atrium tzn. sztuka ponad sztuki.

 

 

 

Nabożeństwa różańcowe w październiku będą o g. 17.15 do końca miesiąca, w soboty o 8.30. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, małżeństwa i całe rodziny. 

Rozważanie różańcowe na 1 października 2014 roku

RÓŻANIEC ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Uczniowie Jezusa byli olśnieni światłem Przemienienia, które było zapowiedzią chwały zmartwychwstania. Tym większe wrażenie wywarło na nich spojrzenie w oblicze Chrystusa zmartwychwstałego. Zachwyt i miłość były tak wielkie, że pozwoliły im pokonać wszelkie przeciwności w świadczeniu o zmartwychwstaniu. Nasze pieśni wielkanocne mówią o wielkiej miłości z jaką na Syna zmartwychwstałego patrzyła Jego Matka, a nawet, jak "usta Jego całowała". 
W Liście pt. "Różaniec Dziewicy Maryi" Ojciec święty zachęcał do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Jego Najświętszej Matki. Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. Na podziękowanie św. Janowi Pawłowi II będziemy przeżywać 15 października w naszej parafii uroczystą intronizację i ucałowanie relikwii Świętego Papieża.

 

II. Wniebowstąpienie

Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem wytycza drogi, którymi mają iść Jego uczniowie, a zatem są to drogi całego Kościoła. Prowadzą one na cały świat. Chociaż Kościół musi iść we wszystkich kierunkach, ku wszystkim narodom, to jednak zasadniczy kierunek jest ten, który Jezus wskazuje samym swym wniebowstąpieniem. To jest kierunek ku niebu. Jest to, zaiste, niebotyczna perspektywa. Trudno jest ją osiągnąć jedną myślą, a tym bardziej jednym działaniem. Nie da się powiedzieć, co będziemy na tej drodze robić za sto lat. Ale musimy wiedzieć, co mamy robić dzisiaj i w najbliższym czasie. Ojciec święty całemu Kościołowi i każdemu dziecku Kościoła wytyczył perspektywę na całe życie: odnajdywać wartość różańca w różnych wspólnotach chrześcijańskich, dlatego zapraszam różne grupy parafialne, dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się w to podziękowanie św. Janowi Pawłowi II przez czynny udział w różańcu.

 

III. Zesłanie Ducha Świętego

To Duch Święty od początku i przez wszystkie wieki jest Kreatorem Kościoła. Dlatego nieustannie śpiewamy "Przybądź Duchu Święty". Na to wezwanie Duch Kreator przybywa nieustannie i wykorzystuje wszystkie sposoby, aby na swój wzór i nas uczynić "duchowymi". Działa On szczególnie we wspólnotach kościelnych i w wiernych modlących się na różańcu. O tym chce nas przekonać Ojciec święty, gdy mówi: „Kiedy odkrywa się pełne znaczenie różańca, prowadzi on do samego serca życia chrześcijańskiego i daje powszednią a owocną sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji”. Zapraszam całą parafię, abyśmy poddali się tej pedagogii, uczestnicząc w różańcu, w miarę możliwości całymi rodzinami i naszą życzliwą modlitwą ogarnęli powołanych do służby Bogu, z naszej parafii Damiana Bednarka i wszystkich dwudziestu sześciu tegorocznych kandydatów, którzy zgłosili się do naszego seminarium w Radomiu. 

 

IV. Wniebowzięcie Maryi

Maryja Wniebowzięta pomaga nam oderwać wzrok od ziemi i spojrzeć w górę, gdzie w niebie, po prawicy Ojca, zasiada Jej Syn. To do Niego na rękach Aniołów wznosi się Jej stęskniona dusza i dziewicze ciało, które nie może doznać skażenia śmiercią. Dzięki wniebowzięciu Maryja może być na takiej wysokości oglądana i błogosławiona przez wszystkie narody i pokolenia, ale i Ona uzyskuje nowy punkt widzenia na wszystkie ziemskie sprawy. Dlatego do jaśniejącej na niebieskim horyzoncie wznoszą się myśli, uczucia i prośby wielu. 
Różaniec nie jest jedynym sposobem nawiązania z Nią więzi. Modląc się na różańcu sięgamy nie tylko wysoko w górę, ale patrzymy również szeroko po ziemi, łącząc się z naszymi braćmi w kontemplacji Boga. Jedną ze stacji tego kontemplowania oblicza Chrystusa będzie uroczysta intronizacja i ucałowanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które odbędzie się w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci 19 października podczas różańca.

 

V. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Matka ma pełny udział w królestwie swego Syna. Jest to królestwo bez granic, zarówno w niebie jak i na ziemi. Co do nieba, to nie mamy wątpliwości, że Maryja ze wszystkimi jego mieszkańcami ma jako pierwsza - udział w królowaniu Syna Człowieczego. Jego królestwo jest przede wszystkim królestwem prawdy i tam wszyscy wiedzą, że „nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. Na ziemi jednak nie wszyscy znają prawdę i to może narzucić ograniczenia panowaniu Chrystusa i Jego Matki w ludzkich sercach. 

Jedną ze stacji naszego dziękczynienia będzie duchowa pielgrzymka i kontemplacja oblicza Chrystusa wraz z rodziną Banków Spółdzielczych w całej Polsce; ta stacja będzie 22 października na różańcu.

 

 

ŻYCZENIA DLA ŚWIĘTUJĄCYCH WAŻNE ROCZNICE

 

 

 

Wszystkim Gościom i Parafianom, zwłaszcza wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny lub jubileusze ... składamy serdeczne życzenia: niech Was Bóg błogosławi i strzeże, niech  rozpromieni swe oblicze nad Wami i niech obdarzy Was pokojem ... 

  


Wszystkiego najlepszego: Ad multos annos.

Kreuj rzeczy wistość - wypowiedz się na forum.

Pielgrzymka 2012r.

Zimowisko 2012r.

Renowacja malowideł

 

Łeba 2011r.

Kalisz 2011r.

Auto-butem przez
powiat białobrzesk

Foto Album - Wydarzenia kulturalne

Wieczorne zamodlenie kapłanów.

Foto Album

Udzielenie ministrantom posługi - lektor. 

 

Droga Krzyżowa
ulicami Miasta.
Fotorelacja

Fotografie obrazu ilustrujące stan przed konserwacją.Kącik poezji, więcej

  Parafia nosi tytuł Świętej Trójcy. Wskazuje to, że mogła powstać pod koniec XVI lub na pocz. XVII w. czyli w okresie, który - potocznie acz niezbyt ściśle wedle rozumienia historiografii o proweniencji niekatolickiej jest nazywany okresem kontrreformacji.

     Jednakże ten tytuł z czasem (do zbadania kiedy to nastąpiło) ustąpił tytułowi drugorzędnemu św. Rocha. Prawdopodobnie już w nowym kościele murowanym ten tytuł zyskał pierwszeństwo liturgiczne wobec tytułu parafii Świętej Trójcy.

Faktycznie więc Patronem parafii jest św. Roch.

Adres parafii:

kontakt@parafia-bialobrzegi.pl

Parafia rzymskokatolicka 

p.w. Świętej Trójcy
ul. Krakowska 25
26-800 Białobrzegi Radomskie

do góry

PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej