OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA  ADWENTU - 9 grudnia 2018

1.              Dzisiaj od g. 10.oo będzie czynne Poradnictwo Rodzinne.

 

2.              W kancelarii parafialnej można zapoznać się z terminarzem na przyszły rok spotkań w ramach PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO MAŁŻEŃSTWA i można pobrać indeksy.

 

3.              Składamy serdeczne PODZIĘKOWANIE ofiarodawcom żywności złożonej podczas zbiórki w sklepach Biedronka, Dominium, Grosik, Lonka, Tesco i Witaminka; podziękowanie właścicielom sklepów za życzliwość, wolontariuszom, zwłaszcza młodzieży z LO i Gimnazjalnej za pomoc podczas zbiórki: Bóg zapłać! Wydawanie żywności pozyskanej ze zbiórki, z Banku Żywności oraz podarowanej od firmy HELENKA będzie w poniedziałek i wtorek od g. 12.00 w magazynie Caritas.

 

4.              Składamy serdeczne PODZIĘKOWANIE wszystkim, którzy przygotowali dla dzieci wspaniałe PACZKI OD ŚW. MIKOŁAJA …: Bóg zapłać!

 

5.              RORATY codziennie o 6.30. Przed roratami o 6.05 śpiewamy GODZINKI; jest też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Druga Msza św. poranna o 7.15.

 

6.              Nasze parafialne REKOLEKCJE ADWENTOWE będą w najbliższą sobotę i w trzecią niedzielę adwentu. Spowiedź w kościele w poniedziałek 17 XII.  W związku z rekolekcjami dokonały się niewielkie zmiany godzin odprawianych intencji mszalnych w sobotę. Prosimy się zapoznać ze zmianami.

 

7.              Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na ZIMOWISKO na Słowacji. Zapisy u p. Agaty w LO.

 

8.              Wspólnota Al-ANON zaprasza członków rodzin i przyjaciół alkoholików na spotkania samopomocowe w poniedziałki o g. 18.00 w salce starej plebanii.

 

9.              Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Starosta Białobrzeski zapraszają mieszkańców na WIGILIĘ MIEJSKĄ w niedzielę 16 grudnia o g. 13.30 na Pl. Zygmunta; przy śpiewie kolęd złożymy życzenia świąteczne, przełamiemy się opłatkiem i skosztujemy wigilijnych potraw.

 

10.           Modlitewnik EWANGELIA NA KAŻDY DZIEŃ 2019 można nabywać w zakrystii. Koszt 10, zł.

 

11.           REKOLEKCJE DLA ZELATOREK I ZELATORÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA naszej diecezji odbędą się w dniach 26-28 lutego 2019 r. w Domu Rekolekcyjnym w Dąbrówce. Szczegóły przy zapisach.

 

12.           ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW będzie w niedzielę 16 XII od g. 10.oo do 14.oo w Seminarium Duchownym w Radomiu.

 

13.           Nasz rodak ks. prof. Jacek Kucharski organizuje w dniach od 4 do 11 marca 2019 r. pielgrzymkę do Jordanii, śladami biblijnych świętych: Eliasza, Mojżesza i Jana Chrzciciela, 8 dniowa, samolotowo-autokarowa, pełne wyżywienie. Jest jeszcze sześć wolnych miejsc. Zgłoszenia do ks. Proboszcza.

 

14.           Badanie wzroku bezpłatne komputerowe wykona firma Opto-Marzenie 20 XII tr. w MGOK-u w g. od 13.oo do 14.oo. Szczegóły w gablocie.

 

15.           Makulaturę z przeznaczeniem na misje można składać w kontenerze k/starej plebanii.

 

16.           POŚWIĘCONE OPŁATKI na stół wigilijny można nabywać w domu naszych sióstr zakonnych przy ul. Poświętnej lub w kościele po roratach. Ofiarą wspieramy różne dzieła charytatywne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek i mamy możliwość okazać życzliwość naszym siostrom.

 

17.           Przed kościołem można nabyć dzisiaj KARTKI ŚWIĄTECZNE rozprowadzanych przez Przedstawicieli Gimnazjum Kochanowskiego; dochód przeznaczają na dalsze leczenie i rehabilitację dwóch swoich absolwentów Dominika Grzegorzewskiego i Piotra Wodzińskiego.

 

18.           Także dzisiaj przed kościołem rozprowadzamy ŚWIECE w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom organizowanej przez Caritas w Polsce. Nabywając świece wspieramy programy leczenia, programy opieki nad osieroconymi i pozostawionymi bez opieki, dożywiania i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne dzieła CARITAS. Niech świeca paląca się na wigilijnym stole będzie widzialnym znakiem naszej wspólnej troski o młodych. Do ceny zakupu przez nas świecy prosimy dołożyć chociaż 2, zł. Liczymy na życzliwość.

 

19.           Przyjmijmy błogosławieństwo …